My Fly High Dictionary 3

 

Lesson 1 He’s from Africa.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
Africa /ˈæfrɪkə/
Африка
airport /ˈeəpɔːt/
аеропорт
aunt /ɑːnt/
тітка
uncle /ˈʌŋkl/
дядько
cousin /ˈkʌzn/
кузен, кузина
holiday /ˈhɒlədeɪ/
відпустка

Lesson 2 Are you on holiday?

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
shy /ʃaɪ/
сором’язливий
England /ˈɪŋɡlənd/
Англія
spaghetti /spəˈɡeti/
спагеті
cheese /tʃiːz/
твердий сир
ice cream /ˈaɪs kriːm/
морозиво
dinner /ˈdɪnə/
вечеря

Lesson 3 I’ve got a camera.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
map /mæp/
мапа, карта
shorts /ʃɔːts/
шорти
sunglasses /ˈsʌnˌɡlɑːsɪz/
сонцезахисні окуляри
shirt /ʃɜːt/
сорочка, блуза
swimsuit /ˈswɪmsuːt/
купальник
to smile /ˈsmaɪl/
посміхатися

Lesson 4 Have you got your passports?

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
passport /ˈpɑːspɔːt/
паспорт
ticket /ˈtɪkɪt/
квиток
plane /pleɪn/
літак
money /ˈmʌni/
гроші
suitcase /ˈsuːtkeɪs/
валіза
taxi /ˈtæksi/
таксі

Sally’s Story: Snowy

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
Maths /mæθs/
математика
English /ˈɪŋɡlɪʃ/
англійська мова
History /ˈhɪstəri/
історія
Art /ɑːt/
мистецтво
dinosaur /ˈdaɪnəsɔː/
динозавр
PE /ˌpiː ˈiː/
фізкультура

Lesson 5 The postman comes at seven.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
morning /ˈmɔːnɪŋ/
ранок
letter /ˈletə/
лист
postcard /ˈpəʊstkɑːd/
листівка
parcel /ˈpɑːsəl/
посилка
afternoon /ˌɑːftəˈnuːn/
час після полудня
evening /ˈiːvnɪŋ/
вечір
to watch TV /wɒtʃˌtiːˈviː/
дивитися телевізор

Lesson 6 Do they play basketball?

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
photo album /ˈfəʊtəʊˌælbəm/
фотоальбом
weekend /ˌwiːkˈend/
вихідні, вікенд
to ski /skiː/
кататися на лижах
year /jɪə/
рік
mountain /ˈmaʊntɪn/
гора
winter /ˈwɪntə/
зима
summer /ˈsʌmə/
літо

Lesson 7 She doesn’t like meat.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
meat /miːt/
м’ясо
excited /ɪkˈsaɪtɪd/
схвильований, піднесений
panda /ˈpændə/
панда
China /ˈtʃaɪnə/
Китай
leaf /liːf/
листок

Lesson 8 They always wake up early.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to wake up /ˈweɪkˌʌp/
прокидатися
early /ˈɜːli/
рано
to show /ʃəʊ/
показувати
bird /bɜːd/
птах
late /leɪt/
пізно
to want /wɒnt/
хотіти

Sally’s Story: The months of the year

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
January /ˈdʒænjuəri/
січень
February /ˈfebruəri/
лютий
March /mɑːtʃ/
березень
April /ˈeɪprəl/
квітень
May /meɪ/
травень
June /dʒuːn/
червень
July /dʒʊˈlaɪ/
липень
August /ˈɔːɡəst/
серпень
September /sepˈtembə/
вересень
October /ɒkˈtəʊbə/
жовтень
November /nəʊˈvembə/
листопад
December /dɪˈsembə/
грудень

Lesson 9 I’m cooking.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to cook /kʊk/
готувати
to learn /lɜːn/
вчити
to talk /tɔːk/
розмовляти
bоred /bɔːd/
знуджений
home /həʊm/
дім
doorbell /ˈdɔːbel/
дверний дзвінок
to ring /rɪŋ/
дзвонити

Lesson 10 You aren’t helping.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to make /meɪk/
робити
to wash /wɒʃ/
мити
dish /dɪʃ/
тарілка
floor /flɔː/
підлога
strawberry /ˈstrɔːbəri/
полуниця
to taste /teɪst/
куштувати

Lesson 11 Are you going to town?

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to go shopping /ɡəʊ ˈʃɒpɪŋ/
йти на закупи
library /ˈlaɪbrəri/
бібліотека
cinema /ˈsɪnəmə/
кінотеатр
supermarket /ˈsuːpəˌmɑːkɪt/
супермаркет
to buy /baɪ/
купувати
rope /rəʊp/
мотузка

Lesson 12 Wait here. Don’t move!

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to wait /weɪt/
чекати
to move /muːv/
рухатися
to chase /tʃeɪs/
переслідувати
to stop /stɒp/
зупинитися
thief /θiːf/
злодій
brave /breɪv/
хоробрий

Sally’s Story: The bear fight

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to fight /faɪt/
битися
to go for a walk /wɔːk/
йти на прогулянку
to swing /swɪŋ/
гойдатися
saucepan /ˈsɔːspən/
каструля

Lesson 13 He’s got my toothbrush.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
toothbrush /ˈtuːθbrʌʃ/
зубна щітка
half past five /ˌhɑːfpɑːstˈfaɪv/
пів на шосту
concert /ˈkɒnsət/
концерт
towel /ˈtaʊəl/
рушник
shampoo /ʃæmˈpuː/
шампунь
to argue /ˈɑːɡjuː/
сперечатися

Lesson 14 This is Trumpet’s trumpet.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
ready /ˈredi/
готовий
trumpet /ˈtrʌmpɪt/
труба
drums /drʌmz/
барабани
keyboard /ˈkiːbɔːd/
синтезатор
tambourine /ˌtæmbəˈriːn/
бубон

Lesson 15 We’ve got some oranges.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
orange /ˈɒrəndʒ/
апельсин
thirsty /ˈθɜːsti/
спраглий
peach /piːtʃ/
персик
watermelon /ˈwɔːtəˌmelən/
кавун
glass /ɡlɑːs/
склянка
straw /strɔː/
соломинка
juice /dʒuːs/
сік

Lesson 16 There isn’t much spaghetti.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
fridge /frɪdʒ/
холодильник
water /ˈwɔːtə/
вода
flour /flaʊə/
борошно
sugar /ˈʃʊɡə/
цукор
butter /ˈbʌtə/
вершкове масло

Sally’s Story: The babies are hungry!

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
mouse /maʊs/
миша
tomato /təˈmɑːtəʊ/
помідор
sheep /ʃiːp/
вівця
potato /pəˈteɪtəʊ/
картопля
wolf /wʊlf/
вовк
sandwich /ˈsændwɪdʒ/
бутерброд

Lesson 17 Trumpet is stronger.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
team /tiːm/
команда
heavy /ˈhevi/
важкий
to throw /θrəʊ/
кидати
dirty /ˈdɜːti/
брудний
draw /drɔː/
нічия

Lesson 18 The best zoo in the world

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
world /wɜːld/
світ
rhino /ˈraɪnəʊ/
носоріг
young /jʌŋ/
молодий
giraffe /dʒəˈrɑːf/
жираф
fat /fæt/
товстий
thin /θɪn/
худий

Lesson 19 We were in the playground.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to cry /kraɪ/
плакати
nurse /nɜːs/
медсестра
accident /ˈæksɪdənt/
нещасний випадок
middle /ˈmɪdl/
середина, середній
finger /ˈfɪŋɡə/
палець

Lesson 20 There weren’t any chocolates.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
bandage /ˈbændɪdʒ/
бинт
grapes /ɡreɪps/
виноград
ambulance /ˈæmbjələns/
швидка допомога
yesterday /ˈjestədeɪ/
вчора

Sally’s Story: Amazing world

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
thirty /ˈθɜːti/
тридцять
forty /ˈfɔːti/
сорок
fifty /ˈfɪfti/
п’ятдесят
sixty /ˈsɪksti/
шістдесят
seventy /ˈsevənti/
сімдесят
eighty /ˈeɪti/
вісімдесят
ninety /ˈnaɪnti/
дев’яносто
one hundred
сто

Lesson 21 We danced in the Olympics.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
reporter /rɪˈpɔːtə/
кореспондент
photographer /fəˈtɒɡrəfə/
фотограф
to work /wɜːk/
працювати
newspaper /ˈnjuːsˌpeɪpə/
газета

Lesson 23 We had a wonderful time.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
mayor /ˈmeə/
мер
proud /praʊd/
гордий

Lesson 24 Did you drink your milk?

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
flippers /ˈflɪpəz/
ласти
sun cream /ˈsʌnkriːm/
сонцезахисний крем
to phone /fəʊn/
телефонувати

Sally’s Story: A week in London

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
first /fɜːst/
перший
second /ˈsekənd/
другий
third /θɜːd/
третій
fourth /fɔːθ/
четвертий
fifth /fɪfθ/
п’ятий
sixth /sɪksθ/
шостий
last /lɑːst/
останній

Lesson 25 Can we make a sandcastle?

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
sandcastle /ˈsændˌkɑːsəl/
замок із піску
armbands /ˈɑːmbændz/
нарукавники
bucket /ˈbʌkɪt/
відро
spade /speɪd/
лопата
sun /sʌn/
сонце

Lesson 26 You must be brave.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
worried /ˈwʌrid/
схвильований
far /fɑː/
далеко
to stay /steɪ/
залишатися
near /nɪə/
близько
scared /skeəd/
наляканий
stuck /stʌk/
застряглий
monster /ˈmɒnstə/
монстр

Lesson 27 You’re safe with us, Carrie.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
safe /seɪf/
безпечний
fisherman /ˈfɪʃəmən/
рибалка
to ask /ɑːsk/
запитувати
to save /seɪv/
врятувати

Lesson 28 We’ll meet again.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to meet /miːt/
зустрічатися
to dive /daɪv/
пірнати

Sally’s story: Our beautiful world

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
litter /ˈlɪtə/
сміття
desert /ˈdezət/
пустеля
camel /ˈkæməl/
верблюд
jungle /ˈdʒʌŋɡəl/
джунглі
parrot /ˈpærət/
папуга
snow /snəʊ/
сніг
ocean /ˈəʊʃən/
океан

Read with Trumpet: A day at school

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
pupil /ˈpjuːpəl/
учень
school uniform /ˈskuːl ˌ juːnəfɔːm/
шкільна форма
gym /dʒɪm/
спортзал
gymnastics /dʒɪmˈnæstɪks/
гімнастика
canteen /kænˈtiːn/
Їдальня
cook /kʊk/
повар

Read with Trumpet: Special days in Britain

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to give /ɡɪv/
дарувати, давати
spider /ˈspaɪdə/
павук
lantern /ˈlæntən/
ліхтар
pumpkin /ˈpʌmpkɪn/
гарбуз
bonfire /ˈbɒnfaɪə/
вогнище, багаття
fireworks /ˈfaɪəwɜːks/
феєрверк

Read with Trumpet: A British town centre

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
restaurant /ˈrestərɒnt/
ресторан
film /fɪlm/
фільм
statue /ˈstætʃuː/
статуя
shell /ʃel/
мушля
to sell /sel/
продавати

Read with Trumpet: Food in Britain

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
cereal /ˈsɪəriəl/
пластівці, крупа
tea /tiː/
чай
salt /sɔːlt/
сіль
vinegar /ˈvɪnɪɡə/
оцет
pudding /ˈpʊdɪŋ/
пудинг
custard /ˈkʌstəd/
заварний крем

Read with Trumpet: Amazing holidays

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
journey /ˈdʒɜːni/
подорож
hill /hɪl/
пагорб
dry /draɪ/
сухий
hotel /həʊˈtel/
готель
cave /keɪv/
печера

Read with Trumpet: A week in New York

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
boat /bəʊt/
човен
island /ˈaɪlənd/
острів
carriage /ˈkærɪdʒ/
карета
building /ˈbɪldɪŋ/
будівля
one million /ˌwʌnˈmɪljən/
один мільйон
one thousand /ˌwʌnˈθaʊzənd/
одна тисяча

Read with Trumpet: People in my community

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
hospital /ˈhɒspɪtl/
лікарня
sick /sɪk/
хворий
medicine /ˈmedsən/
ліки
magazine /ˌmæɡəˈziːn/
журнал
fire station /ˈfaɪəˌsteɪʃən/
пожежна частина
ladder /ˈlædə/
драбина

Read with Trumpet: Looking after our world

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
plant /plɑːnt/
рослина
to waste /weɪst/
витрачати, марнувати
to grow /ɡrəʊ/
рости
bath /bɑːθ/
ванна
ugly /ˈʌɡli/
потворний
bin /bɪn/
відро для сміття

Real-life skills: I search the Internet

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to search the Internet /ˌsɜːtʃðiˈɪntənet/
шукати в інтернеті
to keep in touch /ˌkiːpɪnˈtʌtʃ/
підтримувати зв'язок
email /ˈiːmeɪl/
електронний лист
message /ˈmesɪdʒ/
повідомлення
to create a password /kriˈeɪtə ˈpɑːswɜːd/
створити пароль
website /ˈwebsaɪt/
веб-сайт
to download /ˌdaʊnˈləʊd/
завантажувати
app /æp/
мобільний додаток

Real-life skills: I plan my budget.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
piggy bank /ˈpɪɡibæŋk/
скарбничка
to become friends /bɪˈkʌmˌfrendz/
подружитися
pocket money /ˈpɒkɪtˌmʌni/
кишенькові гроші
to save money /ˌseɪvˈmʌni/
зберігати гроші, заощаджувати
shopping list /ˈʃɒpɪŋˌlɪst/
список покупок
to pay cash /ˈpeɪˌkæʃ/
платити готівкою
to pay with a card /ˈpeɪwɪðəˌkɑːd/
платити картою
bank /bæŋk/
банк

Real-life skills: I manage my time.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
timetable /ˈtaɪmˌteɪbəl/
розклад
organised /ˈɔːɡənaɪzd/
організований
checklist /ˈtʃekˌlɪst/
список справ
to put a tick /ˌpʊtəˈtɪk/
поставити галочку
messy /ˈmesi/
брудний
hourglass /ˈaʊəɡlɑːs/
пісочний годинник
alarm clock /əˈlɑːmklɒk/
будильник
to fall asleep /ˌfɔːləˈsliːp/
заснути
study space /ˈstʌdiˌspeɪs/
робоче місце, навчальний простір

Real-life skills: I am organised.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to use a watch /ˌ juːzəˈwɒtʃ/
користуватися годинником
to check the time /ˌtʃekðəˈtaɪm/
перевіряти час
to do homework /ˌduːˈhəʊmwɜːk/
виконувати домашнє завдання
to leave for later /ˌliːvfəˈleɪtə/
відкладати на потім
to pack a schoolbag /ˌpækəskuːlˈbæɡ/
спакувати портфель
to choose clothes /ˈtʃuːzˌkləʊðz/
обрати одяг
to go to bed /ˈɡəʊtəˌbed/
лягати спати

Life in Ukraine: My hobby

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
team /tiːm/
команда
fair /feə/
справедливий
to paint /peɪnt/
малювати
nature /ˈneɪtʃə/
природа
creative /kriˈeɪtɪv/
творчий
relaxed /rɪˈlækst/
розслаблений
to play the guitar /ˌpleɪðəɡɪˈtɑː/
грати на гітарі
famous /ˈfeɪməs/
відомий

Life in Ukraine: My pet

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
pet /pet/
домашній улюбленець
seed /siːd/
зернятко
pretty /'prɪti/
симпатичний
fluffy /ˈflʌfi/
пухнастий
kitten /ˈkɪtn/
кошеня

Culture in Ukraine: Vyshyvanka Day

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to celebrate /ˈseləbreɪt/
святкувати
to put on /pʊtˈɒn/
вдягати
patterns /ˈpætənz/
візерунки
to wear a wreath /ˌweəəˈriːθ/
носити вінок
ribbon /ˈrɪbən/
стрічка
to organise a flashmob /ˈɔːɡənaɪzə ˌflæʃmɒb/
організувати флеш-моб

Culture in Ukraine: New Year’s Day: Artem’s story

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to wish /wɪʃ/
бажати
magic holiday /ˈmædʒɪk ˈhɒlədeɪ/
чарівне свято
orphanage /ˈɔːfənɪdʒ/
притулок для сиріт
to make a wish /ˌmeɪkəˈwɪʃ/
загадати бажання
dreams come true /ˌdriːmzkʌm ˈtruː/
мрії збуваються
to adopt /əˈdɒpt/
усиновити
to decorate /ˈdekəreɪt/
прикрашати
to cook dinner /ˌkʊkˈdɪnə/
готувати вечерю
to give presents /ˌɡɪvˈprezənts/
дарувати подарунки